Regulamin Hotelu

Aby zapewnić Państwu wysoki standard pobytu w naszym Hotelu niezbędne jest przestrzeganie pewnych zasad. Prosimy o zapoznanie się z warunkami rezerwacji i pobytu w Hotelu Górskim.

Regulamin obiektu

 REGULAMIN – HOTEL GÓRSKI

 

 1. Doba noclegowa w Hotelu Górskim rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
 2. W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu tożsamości ze zdjęciem celem dokonania meldunku.
 3. Dostęp do zarezerwowanego pokoju przed rozpoczęciem doby hotelowej jest możliwy tylko w sytuacji, gdy został on już przygotowany na przyjęcie Gości.
 4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż uprzednio zarezerwowany pobyt należność nie ulega zmianie i nie podlega zwrotowi.
 5. Przedłużenie pobytu poza wskazany w rezerwacji termin Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 8:00 w dniu planowanego wyjazdu i jest możliwy wyłącznie w przypadku dostępności wymaganego pokoju.
 6. Gość nie może użyczać wynajmowanego przez siebie pokoju osobom nie zameldowanym w Hotelu Górskim.
 7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do7:00.
 8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz używania ognia otwartego (świec, podgrzewaczy itp.). Palić można jedynie w wyznaczonym miejscu, które znajduje się na zewnątrz budynku. W przypadku naruszenia tego zakazu Gość ponosi karę grzywny w wysokości 500 zł.
 9. Zabronione jest również używanie grzałek, żelazek oraz innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia pokoju a mogą przyczynić się do zaprószenia ognia. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przyjazdem straży pożarnej a w konsekwencji karą pieniężną w wysokości 5 000 zł, którą ponosi osoba odpowiedzialna za zaistniałą sytuację.
 10. Codzienny serwis pokoju obejmuje wyniesienie śmieci. Sprzątanie pokoju odbywa się co trzeci dzień lub na życzenie Gościa. Prośbę należy zgłosić w recepcji. Wymiana pościeli obowiązuje przy pobytach dłuższych niż 6 dni.
 11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody, uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających. Zgubienie karty do pokoju lub kluczy wiąże się z obciążeniem Gościa kosztem 50 zł .
 12. Wszelkiego rodzaju kosztowności i przedmioty wartościowe należy przetrzymywać w sejfie, który stanowi wyposażenie każdego pokoju. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy utracone lub pozostawione bez opieki.
 13. Parking niestrzeżony dla Gości jest bezpłatny. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy lub za pozostawione w nich mienie.
 14. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności od niego niezależne, np : przerwy w dostawie prądu lub wody.
 15. Hotel świadczy usługi zgodne ze swoją kategorią i standardem. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące poziomu usług należy bezzwłocznie zgłosić w recepcji, co umożliwi natychmiastową reakcję. Wszelkie reklamacje zgłaszane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane.
 16. W przypadku anulacji lub zmiany rezerwacji na 60 dni przed datą przyjazdu, Hotel ma prawo zachować zadatek.
 17. Regulamin Hotelu Górskiego podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej : hotelgorskibialka.pl oraz w pokojach hotelowych.
 18. Dokonanie rezerwacji i wpłata zadatku za pobyt w Hotelu Górskim jest równoznaczna z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.

 

Przestrzeganie regulaminu Hotelu Górskiego zapewni Państwu komfortowy i bezpieczny wypoczynek w miłej atmosferze .


Hotel Górski dołoży wszelkich starań aby Państwa pobyt był udany.